Αρχείο

Archive for 28/11/2012

Γραμματισμοί, πολυγραμματισμοί και ελληνικό εκπαιδευτικό (υπο-) σύστημα

28/11/2012 Σχολιάστε

http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?artid=641

 

του Κώστα Κυριάκη

Εισαγωγή

            Στην παρούσα εργασία επιχειρώ να περιγράψω μια σειρά αναδυόμενων όρων και θεωριών που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών και των τρόπων λειτουργίας των γραμματισμών στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού θεσμού.  Στο πρώτο μέρος αναφέρομαι περιληπτικά σε όρους και θεωρίες, δηλαδή στον αναδυόμενο γραμματισμό, στην παιδαγωγική του γραμματισμού, στους πολυγραμματισμούς και στη θεωρία των ειδών του λόγου, ως απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο της συζήτησης που γίνεται στο δεύτερο μέρος.  Στο δεύτερο μέρος εξετάζω το πώς οι θεωρητικοί προβληματισμοί του πρώτου μέρους αποτυπώνονται στα αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, αλλά και λειτουργούν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού θεσμού, εστιάζοντας στη μη αναγνώριση της  κοινωνικής πολυγλωσσίας, στη διδασκαλία του γραπτού και προφορικού λόγου, στη διδασκαλίας της ανάγνωσης και στις διδακτικές πρακτικές.     

Διαβάστε περισσότερα…

Which big bang? Rival theories of the universe’s birth

28/11/2012 Σχολιάστε
 

(Image: Mehau Kulyk/SPL/Getty Images)

http://www.newscientist.com/special/big-bang

Big bang, big bounce and inflating bubbles: stretch your mind around the expanding cosmos with New Scientist‘s in-depth coverage of how everything began

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:επιστήμη Ετικέτες: , , , , ,