Αρχείο

Archive for 04/08/2012

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση:

04/08/2012 Σχολιάστε

clip_image002

Γ. Π. Μάρκου, καθηγητή του Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Όχημα για την Εθνοτικοποίηση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα;
 
1. Εισαγωγή

Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι η διαμόρφωση ενός δημοκρατικού πλαισίου κοινωνικών και πολιτισμικών αξιών που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των πολιτών της και θα καταξιώνεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο (1). Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας υπενθυμίζει συνεχώς ότι όλοι είμαστε "εθνοτικοί" και ότι η παγκόσμια κληρονομιά δεν είναι αποκλειστικά έργο ενός λαού. Οι ευκαιρίες για διαπολιτισμικό διάλογο ανάμεσα στις εθνοπολιτισμικές ομάδες και η ανάγκη καλλιέργειας της πολιτισμικής ανεκτικότητας που έχει ως βάση την κατανόηση και αναγνώρισης των πολιτισμικών διαφορών, αποτελούν ουσιαστικές προκλήσεις για την εκπαίδευση και την κοινωνία. Η ένταξη και η συμμετοχή των "διαφορετικών" στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ζωή των σύγχρονων κοινωνιών θέτει αυτόματα το ζήτημα της συμμετοχής εν γένει των πολιτών και των δυνατοτήτων που προκύπτουν από αυτήν, σε μια εποχή που η αποχή και η αδιαφορία καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερα τμήματα πολιτών στις σύγχρονες καπιταλιστικές δημοκρατίες (2).

Διαβάστε περισσότερα…

What to Read at the Beach,

04/08/2012 Σχολιάστε
or: Get Your Red-Hot Summer Trash Right Here!

By ADAM STERNBERGH, The New York Times, 5.7.12
 

Gregory Shaver/Journal Times, via Associated Press

This summer has witnessed the reignition of the debate about pulpy reading, with much of the usual attendant hair-pulling and garment-rending. Should you do it? Should you feel guilty about doing it? Is it bad for you? And, oh goodness, once you open your mind to the corrupting tendrils of popular fiction, can your good-breeding and forthright character hope to survive for long?

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:βιβλία Ετικέτες: ,