Αρχική > σχολείο > Κεντρική Επιτροπή των Πανελλήνιων Εξετάσεων: Από το ένα λάθος στο άλλο…

Κεντρική Επιτροπή των Πανελλήνιων Εξετάσεων: Από το ένα λάθος στο άλλο…

clip_image002

Όταν η Επιτροπή των Εξετάσεων είναι αλλού!

Του Νίκου Τσούλια

Αν η Κεντρική Επιτροπή των πανελλήνιων των εξετάσεων διατελεί υπό καθεστώς σύγχυσης λόγω των αρχικών λαθών της στη θεματολογία της Νεοελληνικής γλώσσας και κυρίως της Φυσικής, μπορεί να αποτελεί μια δικαιολογία. Αλλά οφείλει να ανταποκριθεί στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο της με κάθε τρόπο. Και αυτή η ευχή απορρέει από το γεγονός ότι το ένα λάθος ακολουθεί το άλλο.

Τελικά, «το να σκεφθείς λογικά», όπως πολύ ορθά έλεγε ο Αμερικάνος παιδαγωγός Τζων Ντιούι, «είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε λογικά κάθε στιγμή». Και αυτή η επιταγή είναι πιο αναγκαία όταν οι αποφάσεις σου επηρεάζουν άλλους ανθρώπους και μάλιστα με έναν τρόπο σχεδόν καθοριστικό όσον αφορά ακόμα και τους σχεδιασμούς της ζωής μας.

Η αρχική οδηγία που έδωσε η Κ.Ε. των Πανελλήνιων Εξετάσεων για τη βαθμολόγηση των γραπτών της Φυσικής έδειξε την πλήρη αδυναμία της Επιτροπής να κατανοήσει την ουσία της βαθμολογικής αξιολόγησης των γραπτών, έδωσε την εικόνα μιας επιτροπής που δεν έχει συλλάβει στοιχειωδώς την εκπαιδευτική λειτουργία και κινήθηκε με μια αντίληψη που προκαλούσε νέα σοβαρά προβλήματα στους υποψήφιους. Η κατ’ αρχήν οδηγία της προς τα Βαθμολογικά Κέντρα να μοιράσει τη βαθμολογία του ερωτήματος Γ 4 στα άλλα ερωτήματα του ίδιου θέματος προκαλούσε φοβερές αδικίες. Μπορούσε, πολύ απλά, ένας μαθητής να έχει γράψει καλύτερα από έναν άλλο, αλλά με τη ρύθμιση της Κ. Επιτροπής να πάρει μικρότερο βαθμό!!! Τόσο απλά, τόσο παράλογα, τόσο παράνομα. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι στο πρόβλημα που εμφανίστηκε με τη μη ορθότητα του ερωτήματος Γ 4 υπήρξαν μαθητές που είδαν την έλλειψή του και την αντιμετώπισαν αναλόγως· πήραν, δηλαδή, διάφορες περιπτώσεις και έτσι «κάλυψαν» το κενό της Κ. Επιτροπής. Ευτυχώς που οι αντιδράσεις των άμεσα ενδιαφερόμενων και οι υποδείξεις … τρίτων την επανέφεραν σε μια βάση λογικής στάσης και συμπεριφοράς.

Αλλά η συνέχεια έχει και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Πρώτο στοιχείο. Η Επιτροπή βγάζει και πάλι λάθος εκτιμήσεις και συμπεράσματα. Αποφαίνεται με μια αίσθηση πλήρους βεβαιότητας ότι «μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής βαθμολόγησης και τη διαπίστωση ότι η ελλιπής διατύπωση του ερωτήματος Γ4 δεν επηρέασε την απόδοση των υποψηφίων, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων έλαβε την απόφαση να βαθμολογηθεί κανονικά το ερώτημα Γ4 και η κατανομή των μονάδων στο θέμα αυτό να είναι εκείνη που δόθηκε αρχικά». Πρόκειται για μια πλήρως ανορθολογική εκτίμηση. Από πού τεκμηριώνεται το γεγονός ότι οι μαθητές δεν επηρεάστηκαν από την κακή διατύπωση του λανθασμένου – και κατά την κρίση της ίδιας της Κ. Επιτροπής – θέματος; Έκανε κάποιου είδους έρευνα; Και αν ισχύει αυτή η εκτίμηση, τότε μήπως και το ίδιο το θέμα δεν έχει κανένα πρόβλημα στη διατύπωσή του; Γιατί το να ισχύουν και τα δύο σημεία (λανθασμένο θέμα – μη επηρεασμός των μαθητών) δεν προκύπτει από κανέναν λογικό συνειρμό.

Δεύτερο στοιχείο. Πριν εκδοθεί η τελική στάση – οδηγία της Κ. Επιτροπής οι βαθμολογητές των φυσικώς αδύνατων μαθητών είχαν προχωρήσει στο έργο τους. Υπήρξε, δηλαδή, εν τοις πράγμασι μια διαφοροποιημένη βαθμολογική συμπεριφορά του όλου σώματος των βαθμολογητών προς τα γραπτά των υποψηφίων. Αυτό βέβαια συνιστά πηγή αμφιβολιών και νομικών διεκδικήσεων από υποψηφίους για μη αντικειμενικό και μη ενιαίο τρόπο βαθμολογίας όλων των υποψηφίων.

Θεωρώ ότι η Κ. Επιτροπή των Πανελλήνιων Εξετάσεων δεν έχει ανταποκριθεί με επάρκεια στον ιερό ρόλο της. Δεν έδειξε υπευθυνότητα και αφοσίωση στο έργο της. Δεν συνειδητοποίησε πλήρως την αποστολή της. Δεν «παρουσίασε» εκείνη την επιστημονική και παιδαγωγική επάρκεια που απαιτεί η διαδικασία της εισαγωγής των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τουλάχιστον ας το συνειδητοποιήσει, έστω και τώρα, για να τελειώσει την όλη λειτουργία τους χωρίς άλλα λάθη. Τα υπόλοιπα έπονται…

 

clip_image002[37]Σχολείο

Καταθέτω και για λόγους ουσίας και για λόγους ιστορικούς: α) τη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής και β) μια μικρή αναφορά από τις αντιδράσεις εκπαιδευτικών για την αρχική στάση της Επιτροπής (ΤΑ ΝΕΑ, 28.5.12)

«Η ΚΕΕ, ως αρμόδια για την επιλογή των θεμάτων και τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης, συνήλθε την 28-5-12 για να αποφασίσει οριστικά για τη βαθμολόγηση του μαθήματος Φυσική, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  Γ΄ Ημερησίων.

Αφού έλαβε υπόψη της:

1) τα στοιχεία που προέκυψαν από την προβλεπόμενη πειραματική βαθμολόγηση γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα, σύμφωνα με τα οποία οι υποψήφιοι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στην κατανόηση του ερωτήματος Γ4, όπως ακριβώς διατυπώθηκε,
2) τις απόψεις των Βαθμολογικών Κέντρων,
3) το γεγονός ότι η δοθείσα διατύπωση του ερωτήματος Γ4 ήταν μεν ελλιπής μόνο ως προς τη λέξη «πρώτο» (μέγιστο), πλην, όμως, η έλλειψη αυτή δεν θεωρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδης, ούτε ήταν ικανή να επηρεάσει την απόδοση των υποψηφίων, όπως, άλλωστε, αποδείχτηκε από την πειραματική βαθμολόγηση,
4) το γεγονός ότι η δοθείσα διατύπωση ήταν, κατά την κρίση της Επιτροπής, σύμφωνη με το πνεύμα του σχολικού εγχειριδίου και της εξεταστέας ύλης,
5) το γεγονός ότι οι τεκμηριωμένες απαντήσεις επί των ερωτημάτων γίνονται αποδεκτές κατά πάγια αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων.

Αποφασίζουμε: Να βαθμολογηθεί κανονικά το ερώτημα Γ4 και η κατανομή των μονάδων στο θέμα αυτό να είναι εκείνη που δόθηκε αρχικά, όπως κατωτέρω: Γ1: 6,  Γ2: 6, Γ3: 6, Γ4: 7 ».

Σχολείο

β. «ΤΑ ΝΕΑ» 28.5.12

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η λύση που επέλεξε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) για ακύρωση και μη βαθμολόγηση του θέματος Γ4 του μαθήματος της Φυσικής, καθώς κρίθηκε ελλιπής η διατύπωσή του. Σε σειρά επιστολών που έφτασαν στα «ΝΕΑ» επικρίνεται η επιλογή της ΚΕΕ με κυρίαρχη αιχμή πως με τον τρόπο αυτό αδικούνται υποψήφιοι οι οποίοι έλυσαν το Γ4 θέμα.

«Υπάρχουν πολλοί μαθητές που έχουν λύσει το Γ4 και έχουν κάνει κάποιο λάθος στο Γ1 ή στο Γ2 ή στο Γ3. Αυτοί οι μαθητές θα τιμωρηθούν» επισημαίνει ένας φυσικός, σε αντίθεση, όπως λέει, με όσους απάντησαν επιτυχώς στα τρία άλλα θέματα και δεν ακούμπησαν καθόλου το Γ4.

«Η λύση που έδωσε το υπουργείο για το ζήτημα του θέματος της Φυσικής βασίστηκε στο αξίωμα ότι κανένα παιδί δεν έλυσε το Γ4. Δεν βλέπω όμως να εξετάζεται η περίπτωση να υπάρχουν παιδιά τα οποία αφιέρωσαν δυσανάλογα πολύ χρόνο και τελικά λύσανε το συγκεκριμένο Γ4 θέμα» αναφέρει ο Μαυρουδής Μέκακας που εισηγείται κανονική βαθμολόγηση του Γ4 ή επανάληψη της εξέτασης του μαθήματος.

Αντίστοιχη είναι η πρόταση σε άλλη επιστολή, στην οποία ο Α.Γ. Βαρηάς σημειώνει: «Αν υποτεθεί ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αξιολογούν τους μαθητές ως προς την ικανότητά τους να διερευνήσουν ένα φυσικό φαινόμενο, θα πρέπει να αξιολογηθούν οι μαθητές στο Γ4, αν δηλαδή επέλυσαν έστω και μέρος του προβλήματος».

«Η ρύθμισή σας αυτή, όπως βεβιασμένα έγινε, τιμωρεί άδικα άξιους μαθητές που έλυσαν το Γ4 θέμα ενώ αντίθετα ευνοεί με έως και 7 μονάδες αυτούς που δεν έλυσαν το Γ4 θέμα» σχολιάζει ένας «αδικημένος υποψήφιος που περιμένει δικαίωση». Προτείνει στις περιπτώσεις που υποψήφιοι έχουν λύσει το επίμαχο θέμα να μην ακυρώνεται και να βαθμολογείται κανονικά. «Άδικη, απαράδεκτη, ατεκμηρίωτη και μεροληπτική» χαρακτηρίζει ο χημικός Αντώνιος Κυριακόπουλος τη σχετική οδηγία.

Kύμα διαμαρτυριών από μαθητές που είχαν λύσει το λανθασμένο ζήτημα στη Φυσική και τους γονείς τους προκάλεσε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων να ακυρώσει το συγκεκριμένο θέμα – λόγω ελλιπούς διατύπωσης – και να μη βαθμολογηθεί. Με επιστολές προς το υπουργείο Παιδείας αλλά και αναρτήσεις σε πολλές ιστοσελίδες χαρακτηρίζουν άδικο να χάσουν μόρια προς όφελος όσων δεν είχαν απαντήσει, ενώ αρκετοί απειλούσαν ακόμα και με προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

Η αναστάτωση – που συνοδεύει σήμερα τους μαθητές που διαγωνίζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για δεύτερη εβδομάδα – προκλήθηκε την περασμένη Παρασκευή μεταξύ των χιλιάδων υποψηφίων της Θετικής και της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Έπειτα από διαμαρτυρίες υποψηφίων αλλά και κατόπιν σκληρής ανακοίνωσης της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, η οποία μιλούσε για επιστημονικά λανθασμένη διατύπωση του ζητήματος Γ4 και ζητούσε μάλιστα συγγνώμη από τους μαθητές, η ΚΕΕ αποφάσισε τελικά το απόγευμα της Παρασκευής να ακυρώσει το επίμαχο ερώτημα και να μοιραστούν οι 7 μονάδες του στα υπόλοιπα 3 ερωτήματα του Γ θέματος. Η απόφαση προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων από την πλευρά των μαθητών που είτε είχαν λύσει το ακυρωθέν ζήτημα, είτε είχαν ξοδέψει πολύ χρόνο σ’ αυτό, εις βάρος των άλλων ζητημάτων του ίδιου θέματος.

Απαντώντας στις διαμαρτυρίες, το υπουργείο Παιδείας υποστήριξε ότι «μόνο αρμόδιο όργανο για την επιλογή των θεμάτων και τις οδηγίες προς τα Βαθμολογικά Κέντρα είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Σε ό,τι αφορά το μάθημα της Φυσικής και στο τέταρτο ερώτημα (Γ4) του τρίτου θέματος, από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η διατύπωση του ερωτήματος αυτού δεν ήταν πλήρης επιστημονικά, η ΚΕΕ προχώρησε στην ακύρωσή του και έδωσε αμέσως τις σχετικές οδηγίες στους βαθμολογητές». Τόνισε επίσης ότι όσον αφορά τη γραπτή εξέταση του μαθήματος, η βαθμολόγηση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, ενώ για τους έχοντες ήδη εξεταστεί προφορικώς (υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) ισχύει η ίδια ρύθμιση.

Για τις αιτιάσεις περί άδικης μεταχείρισης όσων υποψηφίων είχαν απαντήσει σωστά στο ζήτημα, συνεργάτες της υπουργού Παιδείας έλεγαν ότι δεν θα αδικηθεί κανείς. «Ο,τι κι αν έγραψαν οι υποψήφιοι στην εξέταση, οι μονάδες του ακυρωθέντος θέματος δεν χάνονται. Κατανέμονται στα υπόλοιπα ερωτήματα του ίδιου θέματος. Εξάλλου όσοι υποψήφιοι κατάφεραν να λύσουν το συγκεκριμένο ερώτημα θεωρείται βέβαιο ότι έχουν λύσει και τα υπόλοιπα, πολύ ευκολότερα, ερωτήματα στα οποία αυτό βασιζόταν. Ωστόσο, αρμόδια να απαντήσει είναι η ΚΕΕ, η οποία έχει επιληφθεί του θέματος με επιστημονική υπευθυνότητα και γνώση και πρόκειται να εκδώσει ανακοίνωση τη Δευτέρα» ανέφεραν.

clip_image001

Η πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες. Λιθογραφίες από το λεύκωμα του Theodore Du Moncel (1821-84), Excursion d’ Athenes a Nauplie, Παρίσι 1843.

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: