Αρχείο

Archive for 15/04/2012

Διάφορα μικρά Πασχαλινά

15/04/2012 Σχολιάστε

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

image

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ

 

Επιλεγμένες κάρτες, κάρτες μάλλον παλιότερων εποχών, κάρτες που ενδιαφέρουν πιο πολύ τα παιδιά και τους μεγάλους που έχουν εισέλθει στους χωροχρόνους της νοσταλγίας. Σημειώνονται και ενδιαφέρουσες προτάσεις για εκδηλώσεις μάθησης (εν μέρει περασμένες), για εντρύφηση σε όμορφα έθιμά μας. Καταγράφονται επίσης ιστοσελίδες με θεματικές τα Πασχαλινά διηγήματα.

Επιμέλεια: Νίκου Τσούλια

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:πολιτισμός Ετικέτες: , ,

ΕΞΟΧΙΚΗ ΛΑΜΠΡΗ

15/04/2012 Σχολιάστε

image40

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Καλά το έλεγεν ο μπάρμπα-Μηλιός, ότι το έτος εκείνο εκινδύνευον να μείνουν οι άνθρωποι οι χριστιανοί, οι ξωμερίταις, την ημέραν του Πάσχα, αλειτούργητοι. Και ουδέποτε πρόρρησις έφθασε τόσον εγγύς να πληρωθή, όσον αυτή· διότι δις εκινδύνευσε να επαληθεύση, αλλ’ ευτυχώς ο Θεός έδωκε καλήν φώτισιν εις τους αρμοδίους και οι πτωχοί χωρικοί, οι γεωργοποιμένες του μέρους εκείνου, ηξιώθησαν και αυτοί να ακούσωσι τον καλόν λόγον και να φάγωσι και αυτοί το κόκκινο αυγό.

Όλα αυτά διότι το μεν ταχύπλουν, αυτό το προκομμένον πλοίον, το οποίον εκτελεί δήθεν την συγκοινωνίαν μεταξύ των ατυχών νήσων και της απέναντι αξένου ακτής, σχεδόν τακτικώς δις του έτους, ήτοι κατά τας δύο αλλαξοκαιριαίς, το φθινόπωρον και το έαρ, βυθίζεται, και συνήθως χάνεται αύτανδρον είτα γίνεται νέα δημοπρασία, και ευρίσκεται τολμητίας τις πτωχός κυβερνήτης, όστις δεν σωφρονίζεται από το πάθημά του προκατόχου του, αναλαμβάνων εκάστοτε το κινδυνωδέστατον έργον.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:διηγήματα Ετικέτες: ,