Αρχική > εκπαίδευση > Ψευδοπαιδεία

Ψευδοπαιδεία

clip_image001Από τον πρόλογο του βιβλίου
«Περί Τεχνικής Εκπαιδεύσεως»
του Ιωακείμ Παυλίδη, 1902

Πηγή: Δημαράς, Α. (επιμ.) (2007),
Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε,
Αθήνα: Εστία

Περίοδος παρατεταμένης δοκιμασίας του Ελληνικού έθνους, η διαμάχη για το γλωσσικό ζήτημα οξύνεται διαρκώς, οι κομματικές και ιδεολογικές διαμάχες είναι μετωπικές και στείρες. Αναζητούνται οι σταθερές για την ελληνική εκπαίδευση.
Η προγονολατρεία θα κυριαρχήσει, τα θεωρητικά μαθήματα επικρατούν των θετικών – πρακτικών μαθημάτων στο σχολείο σα νικητές απέναντι σε ηττημένους. Τα αντίπαλα “στρατόπεδα” θα πάνε και αυτά στην άλλη άκρη – έτσι γίνεται όταν πολώνονται οι άνθρωποι στα εκπαιδευτικά θέματα – και θα ζητήσουν να στραφούν όλοι και όλα στην πρακτική εκπαίδευση.   

Επιμέλεια: Νίκου Τσούλια

Ποίον το μυστηριώδες αίτιον το σκορπίσαν τον μαρασμόν εις τα νεαρά μέλη του μόλις αναγεννηθέντος έθνους;

Η εκπαίδευσις αυτού!

[ Με τα ιερά λείψανα των προγόνων εις τας χείρας]

Οι κυβερνώντες τας τύχας των Ελλήνων, οι διέποντες την εκπαίδευσιν αυτών, αντί να τρέψωσιν αυτούς εις τας θετικάς επιστήμας και διδάξωσιν εις αυτούς τα μυστήρια της παραγωγής του πλούτου και της δυνάμεως, τείνουσι να καταστρέψωσι πάσαν έμφυτον ευφυίαν και δραστηριότητα αυτών.

Κλείσατε εις τα μοναστήρια τους Γραμματικούς ημών, και εις τα σανατώρια τους ποιητάς· η εποχή είναι εποχή του ατμού και του ηλεκτρισμού, εποχή της ατράκτου και της ακάπνου πυρίτιδος. Αφήσατε εις τον έναν την θεωρητικήν επιστήμην, και σύρατε τους χιλίους εις την τέχνην, εις τας εφηρμοσμένας θετικάς επιστήμας! Πυρπολήσατε τα θλιβερά σχολεία της θεωρητικής και σχολαστικής ψευδοπαιδείας, και αναγείρατε ανάκτορα Πρακτικής και Τεχνικής εκπαιδεύσεως…

Μόνον τότε δύναται να σωθή η Ελλάς έλεγεν, όταν καταλάβη τους Έλληνας όλους μανία προς τας φυσικάς και μαθηματικάς επιστήμας και την εφαρμογή αυτών, και προς άλλας θετικάς και πλουτοπαραγωγικάς γνώσεις.

Προς τούτο δε είναι τα μάλιστα επείγουσα ανάγκη, τα εξής τουλάχιστον αμέσως να γίνωσι·

1) Να μεταπεισθώσιν οι πλείστοι φοιτηταί όλων των σχολών του Πανεπιστημίου, να εγγραφώσιν εις την σχολήν των φυσικομαθηματικών, και επί 30 έτη κατά συνέχειαν να εγγράφωνται τα εννέα δέκατα των φοιτητώνεις ταύτην, και το εν δέκατον εις τας άλλας σχολάς…

2) Να μετατραπώσι άπαντα τα κλασικά γυμνάσια εις πρακτικά λύκεια, συμφώνως προς τα πρακτικώτερα τούτων εν Γερμανία και Γαλλία, οι δε βαθμοί των φυσικομαθηματικών και οικονομολογικών μαθημάτων να έχωσι δύναμιν ανωτέραν όλων των άλλων·

3) Να εγκολαφθή εις απάσας τας βαθμίδας της δημοσίας εκπαιδεύσεως η τεχνική εκπαίδευσις με όλας τας θαυμασίας διαιρέσεις αυτής, από των κατωτάτων στρωμάτων της δημοτικής εκπαιδεύσως μέχρι των ανωτάτων του Πολυτεχνείου […].

Κατηγορίες:εκπαίδευση Ετικέτες: ,
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: