Αρχική > πανεπιστήμιο > Διαβατήριο για εργασία το «δεύτερο πτυχίο»

Διαβατήριο για εργασία το «δεύτερο πτυχίο»

Διαβατήριο για εργασία το «δεύτερο πτυχίο»  Απαραίτητο εφόδιο το θεωρεί το 93% των φοιτητών

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ-ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ, ΕΘΝΟΣ 10.8.11

H κατάκτηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ είναι δύσκολη υπόθεση πια με δεδομένο ότι η ζήτηση είναι τεράστια από την πλευρά των φοιτητών και οι θέσεις που διατίθενται από τα ιδρύματα δεν επαρκούν.

Την ίδια στιγμή η οικονομική κρίση που έχει πλήξει τα ελληνικά νοικοκυριά δεν επιτρέπει εύκολα τη μετανάστευση σε άλλη χώρα για μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς σε γενικές γραμμές τα δίδακτρα είναι πολύ υψηλά. Συνεπώς αν κάποιος φοιτητής έχει αποφασίσει ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε ελληνικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης θα πρέπει να επιδοθεί σε αγώνα δρόμου προκειμένου να το κατακτήσει και ενδεχομένως να κάνει και υπομονή κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να δίνει δεκτός.

Πάντως οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι φέτος παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΑΕΙ με τις χρηματοδοτήσεις τα μεταπτυχιακά προγράμματα που παρέχουν τα πανεπιστήμια δεν έχουν μειωθεί, κάτι που πιθανώς οφείλεται οτι σχεδόν όλα τα ιδρύματα επιβάλλουν δίδακτρα. Οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε λοιπόν είναι ίδιες με αυτές προηγούμενων ετών και εστιάζονται στις περιορισμένες θέσεις.

Για παράδειγμα το πανεπιστήμιο Αθηνών τα τελευταία χρόνια καλύπτει μόλις το 10% των αιτήσεων που υποβάλλονται. Κάθε χρόνο, δηλαδή, δέχεται περίπου 1.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές την ώρα που οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 10.000. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο κορυφαίο Πολυτεχνικό ίδρυμα της χώρας Ε.Μ.Π., όπου κατά μέσο όρο δίνονται περίπου 30 θέσεις σε κάθε ένα από τα 20 ΠΜΣ που λειτουργούν.

Το πόσο πολύ "κυνηγούν" οι Έλληνες φοιτητές ένα μεταπτυχιακό φαίνεται και από μια έρευνα που έκανε το πανεπιστήμιο Πειραιά, από την οποία προέκυψε ότι το 93% των φοιτητών θεωρεί απαραίτητο τον μεταπτυχιακό τίτλο για να βρει δουλειά και μάλιστα οι ίδιοι ζητούν περισσότερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά ΑΕΙ, καθώς τα θεωρούν εξίσου αξιόπιστα και έγκυρα με αυτά του εξωτερικού. Από την έρευνα -που παρουσιάστηκε παλιότερα σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο σύλλογος φοιτητών και αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ’s Society) του Πανεπιστημίου Πειραιώς – προέκυψαν τα εξής πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

Ειδικότερα:

Διαβατήριο για εργασία το «δεύτερο πτυχίο»

  • 1 στους 2 εκδηλώνει την ίδια προτίμηση για Ελλάδα και εξωτερικό , ενώ 1 στους 2 θεωρεί ότι δεν θα επιλεγεί από ένα ελληνικό ΑΕΙ λόγω του μικρού αριθμού προσφερόμενων θέσεων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (53%)
  • 4 στους 10 επιλέγουν ΑΕΙ του εξωτερικού γιατί θεωρούν πως απαιτούνται λιγότερα προσόντα. Επίσης 9 στους 10 θεωρούν σημαντικό αναγκαίο τον Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (στη Διοίκηση Επιχειρήσεων) για να βρουν δουλειά (93%)
  • 8 στους 10 θεωρούν ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είτε αποκτήθηκε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό αναγνωρίζεται το ίδιο από την αγορά εργασίας (εγκυρότητα και αξιοπιστία ελληνικών τίτλων)
  • 2 στους 10 επιλέγουν ελληνικά ΑΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα επειδή κρίνουν ότι απαιτούνται λιγότερα προσόντα για να γίνουν δεκτοί
  • Η οικονομική κατάσταση για οικογενειακά εισοδήματα μέχρι €70.000 δεν επηρεάζει ουσιαστικά την επιλογή του υποψηφίου για Ελλάδα ή εξωτερικό
  • Όσοι είναι αρκετά ευκατάστατοι οικονομικά (εισοδήματα πάνω από €90.000) δείχνουν μία ελαφρά προτίμηση για σπουδές στο εξωτερικό (56%)
  • Ο βαθμός πτυχίου δεν καθορίζει ουσιαστικά την επιλογή του υποψήφιου για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-996980 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-996980 end_of_the_skype_highlighting, 996983 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στα εξής επιστημονικά πεδία με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις : Α. Eρμηνευτικής Θεολογίας : 1. Παλαιά Διαθήκη, 2. Καινή Διαθήκη , 3. Θρησκειολογία Β. Ιστορικής Θεολογίας: 1. Ιστορία ,2. Γραμματεία ,3. Αρχαιολογία Γ. Συστηματικής Θεολογίας: 1. Δογματική ,2. Φιλοσοφία ,3. Ηθική, 4. Ποιμαντική, 5. Κοινωνιολογία Δ. Πρακτικής Θεολογίας : 1. Παιδαγωγική, 2. Λειτουργική, 3. Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο, Ε. Διατομεακό Πεδίο Οικουμενικής Θεολογίας: 1.Οικουμενική Θεολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Θεολογίας

Διαβατήριο για εργασία το «δεύτερο πτυχίο»

2) ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (πρώην ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ μετονομασία ΦΕΚ 166/Α΄/94) τηλ. 231-0-996680-1 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους εξής τομείς: Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ α. Αγία Γραφή β. Πατερική Γραμματεία γ. Θρησκειολογία Β΄ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ α. Ιστορία της Εκκλησίας β. Ελληνισμός και Ορθοδοξία γ. Δογματική και Συμβολική Θεολογία Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ α. Λειτουργική β. Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη γ. Αγιολογία δ. Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη Δ΄ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ α. Κανονικό Δίκαιο – Ποιμαντική – Ιεραποστολική β. Παιδαγωγική – Ποιμαντική Ψυχολογία γ. Χριστιανική Ηθική – Κοινωνιολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

3) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-995244 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995244 end_of_the_skype_highlighting, 995246, 995260 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) με τίτλο: »Γλωσσική Επικοινωνία και η Νεοελληνική ως ξένη/ δεύτερη γλώσσα » Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδακτική της Νεοελληνικής ως ξένη/ δεύτερη γλώσσα

4) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. και Φιλολογίας Κρήτης) τηλ. 231-0- 995244 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 995244 end_of_the_skype_highlighting, 995246, 995260 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ "Νεοελληνικών Σπουδών και Πολιτισμού (ευρωπαϊκός, βαλκανικός, ανατολικός)" με τις ακόλουθες κατευθύνσεις : 1. Νεοελληνική Λογοτεχνία και Πολιτισμός και Βιβλιολογία 2.Συγκριτική Γραμματολογία, Θεωρία Λογοτεχνίας και Μεταφραστικές Σπουδές Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Νεοελληνικών Σπουδών και Πολιτισμού με κατευθύνσεις: α) Νεοελληνικής Φιλολογίας β) Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας

5) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0- 995244 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 995244 end_of_the_skype_highlighting, 995246, 995260 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς : 1. Κλασικής Φιλολογίας με ειδίκευση : α. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία β. Λατινική Φιλολογία 2. Μεσαιωνικής και της Ελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση : α. Μεσαιωνική Φιλολογία β. Νεοελληνική Φιλολογία γ. Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία 3. Γλωσσολογίας με ειδίκευση : α. Θεωρητική Γλωσσολογία β. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία γ. Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

6) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0- 995221 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 995221 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) : Α.Στον κλάδο της Iστορίας με τις επί μέρους ειδικεύσεις : α. Αρχαία Ιστορία β. Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία γ. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Παγκόσμια Ιστορία δ. Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογία ε. Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία Β. Στον κλάδο της Αρχαιολογίας με τις επί μέρους ειδικεύσεις : α. Προϊστορική Αρχαιολογία β. Κλασική Αρχαιολογία γ. Βυζαντινή Αρχαιολογία δ. Ιστορία της Τέχνης ε. Ιστορία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ)

7) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (Τομέας Παιδαγωγικής) τηλ. 231-0-997319 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-997319 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Παιδαγωγική» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

8) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (Τομέας Φιλοσοφίας) τηλ. 231-0-997319 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-997319 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατευθύνσεις : α. Συστηματική Φιλοσοφία β. Ιστορία της Φιλοσοφίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Φιλοσοφίας

9) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Ψυχολογίας ) τηλ. 231-0-997319 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-997319 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ΄΄Ειδίκευση Εκπαιδευτικών και Σχολικών Ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων: Προωθώντας την Ιδεολογία της Ισότητας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία΄΄ με κατεύθυνση την Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων

10) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-997313 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-997313 end_of_the_skype_highlighting, 997341 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ψυχολογία με κατευθύνσεις : α. Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία β. Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία γ. Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία δ. Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ψυχολογίας

11) ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-995176 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995176 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Γαλλική Λογοτεχνία στις κατευθύνσεις: α) Γαλλική Λογοτεχνία με υποκατευθύνσεις : i. Γαλλική Ιστορία και Πολιτισμός ii. Θέατρο και Θεωρία της Λογοτεχνίας iii. Συγκριτική Γραμματολογία και Γαλλοφωνία β) Διδακτική των Γλωσσών και στη Γλωσσική Επικοινωνία και γ) Μετάφραση – Μεταφρασεολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.) στους παραπάνω επιστημονικούς τομείς

12)ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (κοινό πρόγραμμα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια: Alma Mater Studiorum της Μπoλόνια (Ιταλία), Haute-Alsace της Μυλούζ (Γαλλία) και Μarc-Bloch του Στρασβούργου (Γαλλία) ενταγμένο στο πλαίσιο του Erasmus Mundus) τηλ. 231-0-995176 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995176 end_of_the_skype_highlighting ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) με τίτλο: »Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες»

13) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-995179 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995179 end_of_the_skype_highlighting, 995183 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις εξής κατευθύνσεις : α. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία β. Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός γ. Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός δ. Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα καθώς και στην Μετάφραση και Διαπολιτισμικές Σπουδές

14) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-995179 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995179 end_of_the_skype_highlighting, 995183 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

15) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-995179 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995179 end_of_the_skype_highlighting, 995183 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με δύο κατευθύνσεις: 1. Διερμηνείας 2. Μετάφρασης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Μετάφραση

16)ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-995241 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995241 end_of_the_skype_highlighting,995235-7 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", της εξής κατευθύνσεις : 1. Γλωσσολογίας-Διδακτικής 2. Λογοτεχνίας – Πολιτισμού Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

17) ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-995243 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995243 end_of_the_skype_highlighting, 995238-9 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : »Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός » στις εξής κατευθύνσεις: Α.Θεωρητική και Εφαρμοσμενή Γλωσσολογία Β.Μετάφραση, Διερμηνεία και Επικοινωνία Γ.Λογοτεχνία και Πολιτισμός Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

18) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 231-0-995056 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995056 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Επιστήμες της Αγωγής» στις κατευθύνσεις: α. Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός β. Διδακτική των Θετικών Επιστημών γ. Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Επιστήμες της Αγωγής

19) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) (κοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίες, Γλώσσες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Τομέας τα Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα του Πανεπιστημίου του Maine (Le Mans) (Γαλλία)) τηλ. 231-0- 995058 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 995058 end_of_the_skype_highlighting ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις "Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές -Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα"

20) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) (διατμηματικό-διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ και Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου ) τηλ. 231-0- 995058 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 995058 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην "Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους" με της εξής κατευθύνσεις: α.Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και β. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στα επιστημονικά πεδία της Ειδικής Αγωγής και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

21) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας ) τηλ. 231-0- 995058 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 995058 end_of_the_skype_highlighting ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

22) ΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) τηλ. 231-0-995279 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995279 end_of_the_skype_highlighting, 995268 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές κατευθύνσεις: α. Αστικού , Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου , β. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών γ. Διεθνών Σπουδών ,δ. Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, ε. Ιστορίας , Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου στ. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Β ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ(ΔΔ)

23)ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ. 231-0-995270 231-0-995395-7 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Πολιτικές Επιστήμες στις εξής κατευθύνσεις: α)Πολιτική Θεωρία & Φιλοσοφία β)Πολιτική Ανάλυση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στις Πολιτικές Επιστήμες

24) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ τηλ. 231-0-996392 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-996392 end_of_the_skype_highlighting, 996395 Το πρόγραμμα απονέμει ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ με: α) τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. β) τίτλο του Διδάκτορα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.Μ.Υ.)

25) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (διατμηματικό, διαπαν/μιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Γενικό Τμήμα, τα Τμήματα Ιατρικής, Ψυχολογίας, Μουσικών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ., Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν/μίου Μακεδονίας και Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Παν/μίου Θεσσαλίας) τηλ. 231-0-996392 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-996392 end_of_the_skype_highlighting, 996395 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα »Προηγμένα Συστήματα Η/Υ και Επικοινωνιών» με κατευθύνσεις: α) Δικτυακή Υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο β) Νοήμονα Συστήματα γ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή

26) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (διαπαν/μιακό Π.Μ.Σ.συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Reading του Ηνωμένου Βασιλείου, Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Carlos III de Madrid της Ισπανίας και Επιστήμης των Υπολογιστών του College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elisabeth (Trinity College) της Ιρλανδίας τηλ. 231-0-996392 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-996392 end_of_the_skype_highlighting, 996395 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ στο γνωστικό αντικείμενο της Δικτυακής Υπολογιστικής και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν με τίτλο "Δικτυακή Υπολογιστική Επικεντρωμένη στις Εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

27) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 231-0-998120 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-998120 end_of_the_skype_highlighting, 998170 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Φυσική του Περιβάλλοντος Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

28) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 231-0-998120 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-998120 end_of_the_skype_highlighting, 998170 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) με κατευθύνσεις: α) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών β) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

29) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 231-0-998120 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-998120 end_of_the_skype_highlighting, 998170 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Φυσική και Τεχνολογία Υλικών (πρώην "Φυσική Υλικών" ) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

30) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 231-0-998120 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-998120 end_of_the_skype_highlighting, 998170 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Υπολογιστική Φυσική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

31) ΦΥΣΙΚΗΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας, Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-998120 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-998120 end_of_the_skype_highlighting, 998170 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της »Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες» με κατευθύνσεις: 1) Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων και Νανοτεχνολογία 2) Νανομηχανική και Νανοϋλικά 3) Νανοβιοτεχνολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

32) ΧΗΜΕΙΑΣ τηλ. 231-0- 997680 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 997680 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της τομείς : 1. Ανόργανη Χημεία 2. Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία 3.Βιοχημεία 4.Οργανική Χημεία 5.Προχωρημένη Χημική Ανάλυση 6.Χημεία Περιβάλλοντος 7.Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία 8. Χημική Τεχνολογία 9. Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών 10. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Χημεία

33) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών, Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής και Χημείας του Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-996267 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-996267 end_of_the_skype_highlighting, 996186 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών (ΜΔΕ-ΔΤΠΥ) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ της Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών (ΜΔΕ-ΔΤΠΥ)

34) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Πολιτικών Μηχ/κών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κών, Μηχανολόγων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχ/κών και Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-995559 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995559 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» με δυο κατευθύνσεις: 1. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων 2. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

35) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό – διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχ/κών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ) τηλ. 231-0-995559 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995559 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Μουσειολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

36) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (συνεργαζ/νο με την Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-995595 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995595 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Αρχιτεκτονική Τοπίου» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

37) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 231-0-995612 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995612 end_of_the_skype_highlighting, 995851 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον »Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων»

38) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 231-0-995612 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995612 end_of_the_skype_highlighting, 995851 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

39) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 231-0-995187-8 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

40) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-995187-8 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο : »Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών»

41) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 231-0-995187-8 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: "Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων"

42) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 231-0- 996112 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 996112 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Γεωπληροφορική» με κατευθύνσεις: 1. Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας 2. Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές 3. Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και Τηλεπισκόπησης σε Περιβάλλον ΓΣΠ και 4. Υδατικοί Πόροι Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

43) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 231-0- 996112 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 996112 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της »Τεχνικές και Μεθόδους στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου» με κατευθύνσεις: α) στο Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων β) στη Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση γ) Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ α)Τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για Μηχανικούς β) Τίτλο του Διδάκτορα του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για πτυχιούχους άλλων Παν/μιακών Τμημάτων

44) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 231-0- 999272 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 999272 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στην »Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» με της ακόλουθες κατευθύνσεις – εξειδικεύσεις: α. Βασική Έρευνα β. Κλινική Έρευνα γ. Κοινωνική Έρευνα Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Ιατρική

45) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών – Μηχ/κών Υπολογιστών και Πληροφορικής) τηλ. 231-0- 999272 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 999272 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της Ιατρικής Πληροφορικής της τομείς: 1. Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας 2. Βιοϊατρική Τεχνολογία 3. Ιατρική Τηλεματική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Ιατρική Πληροφορική

46) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τις Σχολές Ιατρικής , Οδοντιατρικής και τα Τμημάτα Νομικής και Θεολογίας) τηλ. 231-0- 999272 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 999272 end_of_the_skype_highlighting ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ » Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκη Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση »

47) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0- 998270 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 998270 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς: α. Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες β. Περιβαλλοντική Βιολογία γ. Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Βιολογία

48) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0- 998270 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 998270 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών" Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

49) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0- 998270 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 998270 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: "Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών" Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ(Δ.Δ)

50) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ) τηλ. 231-0- 998270 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 998270 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) στην "Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση υδάτων σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής" Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ)

51) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 231-0- 999471 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 999471 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ορθοδοντική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Οδοντιατρικής

52) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 231-0- 999471 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 999471 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Οδοντιατρική» με της εξής κατευθύνσεις: 1. Ακίνητη Προσθετική – Προσθετική Εμφυτευματολογία 2. Κίνητη Προσθετική – Προσθετική Εμφυτευματολογία 3. Ενδοδοντολογία 4. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική -Χειρουργική Εμφυτευματολογία -Ακτινολογία 5. Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική 6. Οδοντική Χειρουργική 7. Περιοδοντολογία – Βιολογία Εμφυτευμάτων 8. Στοματολογία 9. Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική 10. Οδοντιατρικά Βιοϋλικά 11. Παιδοδοντιατρική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

53) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ τηλ. 231-0-997613 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-997613 end_of_the_skype_highlighting, 997623 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Φαρμακευτική : 1. Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων 2. Φαρμακευτική Τεχνολογία 3. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία-Μοριακή Διαγνωστική 4.Φαρμακολογία και Θεραπευτική 5. Φαρμακογνωσία-Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Φαρμακευτική

54) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 231-0-995219 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995219 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) της εξής κατευθύνσεις : α. Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Δημόσια Υγεία β. Εκτροφή και Παθολογία Παραγωγικών Ζώων , με δυο ειδικεύσεις: i)Εκτροφή και Παθολογία των Μηρυκαστικών ii)Εκτροφή και Παθολογία Χοίρων και Πτηνών γ)Παθολογία – Χειρουργική – Μαιευτική Μηρυκαστικών δ)Παθολογία Ζώων Συντροφιάς ε)Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ)

55)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. και του Παν/μίου Θεσσαλίας) τηλ. 231-0-995277 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995277 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία με Βεβαιώσεις για την Επιστημονική Περιοχή της Σχολικής Φυσικής Αγωγής, της Προπονητικής Ομαδικών Αθλημάτων, της Άσκησης και Υγείας και της Φυσικής Δραστηριότητας για Ειδικούς Πληθυσμούς Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία

56)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) τηλ. 231-0-995277 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995277 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στη »Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής»

57)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) Σερρών τηλ. 2321-0-67135 begin_of_the_skype_highlighting 2321-0-67135 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Κινησιολογία’ Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

58) ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 231-0- 995194 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 995194 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της τομείς: 1. Αγροτικής Οικονομίας 2.Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας 3. Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων 4. Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων 5.Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 6. Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 7.Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 8. Επιστήμης Φυτοπροστασίας 9.Αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης 10.Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων 11. Οινολογίας-Αμπελουργίας. Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

59) ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-998450 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-998450 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της κλάδους : α. Τεκτονική και Στρωματογραφία β. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία γ. Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον δ. Γεωφυσική ε. Πετρολογία-Γεωχημεία στ. Γεωγραφία και Περιβάλλον Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στη Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον

60) ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-998450 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-998450 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

61) ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τηλ. 231-0-995199 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-995199 end_of_the_skype_highlighting, 995196 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Επιστήμη της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος με έξι εξειδικεύσεις : 1. Δασικής Παραγωγής , Προστασίας Δασών, Φυσικού Περιβάλλοντος 2. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων 3. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων 4. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων 5. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων 6. Αειφορική Διαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικού Περιβάλλοντος Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

62) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τηλ. 231-0-997910-50 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: στα Θεωρητικά Μαθηματικά στη Στατιστική και Μοντελοποίηση 3. στη Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στα Μαθηματικά

63) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τηλ. 231-0-997910-50 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου

64) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) τηλ. 231-0-998410 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-998410 end_of_the_skype_highlighting, 998420 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Πληροφορική και Διοίκηση΄΄

65) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 231-0-998410 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-998410 end_of_the_skype_highlighting, 998420 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Πληροφορική με κατευθύνσεις: 1. Ψηφιακά Μέσα 2. Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες 3. Πληροφοριακά Συστήματα 4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Πληροφορική

66) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ. 2310995254 begin_of_the_skype_highlighting 2310995254 end_of_the_skype_highlighting, 2310995257-8 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη "Διοίκηση και την Οικονομία" με τέσσερις (4) κατευθύνσεις: 1.Διοίκηση Επιχειρήσεων ,2.Διοίκηση Υπηρεσιών, 3.Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά και 4. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Οι κατευθύνσεις 1 και 2 παρέχονται και για στελέχη Επιχειρήσεων και χωρίζονται σε επί μέρους ειδικεύσεις ως ακολούθως : 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων α) Διοίκηση Μάρκετινγκ β) Διοίκηση Λογιστικής γ) Διοίκηση Χρηματοοικονομικής δ) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 2. Διοίκηση Υπηρεσιών α)Διοίκηση Logistics β)Διοίκηση Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Πελατών γ)Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας δ)Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 3. Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά 4. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ της παραπάνω κατευθύνσεις

67 )ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ τηλ. 231-0-992062-3 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) : α) στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας β) στην Επικοινωνία και τον Πολιτισμό Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

68) ΘΕΑΤΡΟΥ τηλ. 231-0-992122-5 Α. ΜΔΕ της Θεατρικές Σπουδές με τίτλο: " Η θεατρική παράσταση : ιστορία, θεωρία και πρακτική ", με της εξής κατευθύνσεις: α) Παραστασιολογία – Δραματολογία β) Σκηνοθεσία γ) Σκηνογραφία – Ενδυματολογία δ) Υποκριτική ε) Παιδαγωγική του θεάτρου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) της Θεατρικές Σπουδές


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) τηλ. 231-0-891531 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-891531 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΔΕ στα Πληροφοριακά Συστήματα Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) τηλ. 231-0-891531 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-891531 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Οικονομική Επιστήμη με κατευθύνσεις: α. Οικονομική Θεωρία και Πολιτική β. Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με αυτά των συνεργαζόμενων τμημάτων

3) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών) τηλ. 231-0-891530 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-891530 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’ Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

4) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τηλ. 231-0-891461 231-0-891441 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-891441 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική στις κατευθύνσεις : i)Λογιστική και ii) Χρηματοοικονομική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος

5) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (κοινό διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Management School του Πανεπιστημίου του Lancaster (Μεγάλη Βρετανία)) τηλ. 231-0-891461 231-0-891441 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη "Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση" για στελέχη επιχειρήσεων

6) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τηλ. 231-0-891461 231-0-891441 Α.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση στις κατευθύνσεις: I)Λογιστική ii)Χρηματοοικονομική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

7)ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τηλ.231-0-891461 231-0-891441 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) στην "Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική"

8) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας) τηλ. 231-0-891217 begin_of_the_skype_highlighting 231-0-891217 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις εξής κατευθύνσεις: 1. Συστημάτων Υπολογιστών 2. Επιχειρηματικής Πληροφορικής Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

9) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 231-0- 891454 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 891454 end_of_the_skype_highlighting, 2 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Διεθνείς Σπουδές με τις εξής κατευθύνσεις : 1. Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία 2. Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική

10) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών) τηλ. 231-0- 891454 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 891454 end_of_the_skype_highlighting, 2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα της »Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων» (Master of Total Quality Management in Public Administration)

11) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 231-0- 891454 begin_of_the_skype_highlighting 231-0- 891454 end_of_the_skype_highlighting, 2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας (Master’s in European Youth Policies)

12)ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ τηλ.231-0-891253, 891258 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατευθύνσεις: α)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης β)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικής Αγωγής Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος

13)ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ.231-0-891376 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and South-Εastern Europe) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με το περιεχόμενο σπουδών του Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 1. Παν/μίο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νantes της Γαλλίας τηλ.231-0-891245


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

1) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φυσικής) τηλ. 261-0-997550 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997550 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ιατρική Φυσική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Ιατρική Φυσική

2) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. και Μηχανολόγων Μηχ/κών Ε.Μ.Π.) τηλ. 261-0-997550 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997550 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Βιοϊατρική Τεχνολογία στις εξής κατευθύνσεις: 1. Βιο?ατρική Ηλεκτρονική και Πληροφορική 2. Εμβιομηχανική 3. Κλινική Μηχανική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

3) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997550 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997550 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

4) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997550 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997550 end_of_the_skype_highlighting ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στα αντικείμενα των Κλινικών και Κλινικοεργαστηριακών Ιατρικών Ειδικοτήτων

5) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Φυσικής) τηλ. 261-0-997550 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997550 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Πληροφορική Επιστημών Ζωής» με κατευθύνσεις: 1. Βιοπληροφορική 2. Νευροπληροφορική 3. Ιατρική Πληροφορική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

6) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997537 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997537 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία» στις κατευθύνσεις: α. Βιομηχανική Φαρμακευτική και Ανάλυση Φαρμάκων β. Φαρμακοχημεία -Φυσικά Προϊόντα: Σχεδιασμός, Σύνθεση και Ανάλυση Βιοδραστικών Ενώσεων γ. Μοριακή Φαρμακολογία-Κλινική Φαρμακευτική δ. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία και Βιοϊατρική ε. Φαρμακευτικό Marketing Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

7) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997471 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997471 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς: α) Εφαρμοσμένη Φυσική β) Φυσική των Υλικών γ) Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική δ) Ηλεκτρονική και Υπολογιστές ε) Φωτονική – Lasers Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

8) ΦΥΣΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας και Χημικών Μηχ/κών και Επιστήμης των Υλικών Πάτρας ) τηλ. 261-0-997471 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997471 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην »Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών»

9) ΦΥΣΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής) τηλ. 261-0-997471 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997471 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΔΕ στην »Ηλεκτρονική Επεξεργασία της Πληροφορίας» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

10) ΧΗΜΕΙΑΣ τηλ. 261-0-997101 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997101 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς : α) Χημείας Βιοοργανικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων β) Χημείας Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας γ) Εφαρμοσμένης Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας δ) Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Ανάλυση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

11) ΧΗΜΕΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φαρμακευτικής) τηλ. 261-0-997101 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997101 end_of_the_skype_highlighting Α .ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Ιατρική – Χημεία : Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων » στην περιοχή της επιστήμης της Ιατρικής Χημείας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

12) ΧΗΜΕΙΑΣ (κοινό διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. με το Τμήμα Χημείας Ιωαννίνων σε συνεργασια με το School of Biomedical Sciences του Πανεπιστημίου Ulster της Μ. Βρετανίας) τηλ. 261-0-997101 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997101 end_of_the_skype_highlighting ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη "Βιοτεχνολογία Τροφίμων" από τα Παν/μία Πατρών,Ιωαννίνων και Ulster της Μ. Βρετανίας

13) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 261-0-997538 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997538 end_of_the_skype_highlighting Α. Μ ΔΕ στις εξής κατευθύνσεις: α. Βιολογική Τεχνολογία β. Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

14) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας) τηλ. 261-0-997538 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997538 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

15) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τηλ. 261-0-997221 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997221 end_of_the_skype_highlighting Α.Μ ΔΕ με τίτλο: »Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1..Θεωρητικά Μαθηματικά , 2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά : i.Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Mαθηματική Φυσική, ii. Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα, iii.Μαθηματικά Φυσικών και Βιομηχανικών Εφαρμογών 3. Υπολογιστικά Μαθηματικά – Πληροφορική στην Εκπ/ση : i.Μαθηματικά των Yπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη, ii. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 4. Διδακτική Μαθηματικών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

16) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής) τηλ. 261-0-997221 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997221 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο »Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» στις ακόλουθες κατευθύνσεις : 1. Μαθηματικές Θεμελιώδεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων , 2. Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις, 3. Θεωρία Αριθμητικών Υπολογιστών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

17) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 261-0-997643 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997643 end_of_the_skype_highlighting ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (κοινό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Παν/μία :Παβίας (Ιταλία),Joseph Fourier της Grenoble (Γαλλία), Imperial College του Λονδίνου (Μεγάλη Βρετανία), Instituto Nazionale di Geophysica e Vulcanologia της Ρώμης (Ιταλία) και το Κοινοτικό Joint Research Center ISPRA (Ιταλία) ενταγμένο στο Erasmus Mundus ) τηλ. 261-0-997643 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997643 end_of_the_skype_highlighting Α .ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Πολιτικού Μηχανικού στις κατευθύνσεις: – Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών- Γεωτεχνική Μηχανική -Υδατικοί Πόροι και Περιβάλλον – Συγκοινωνίες, Διαχείριση Έργων και Σχεδιασμός του Χώρου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού ΜΔΕ στη Σεισμική Μηχανική ή/ και τη Τεχνική Σεισμολογία

18) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 261-0-997580 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997580 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις περιοχές : 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 2. Ενέργεια και Περιβάλλον 3. Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες 4. Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Εργασιών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

19) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997642 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997642 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

20) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997642 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997642 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα »Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού»

21) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φυσικής ) τηλ. 261-0-997642 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997642 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών: Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρμογές» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

22) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) τηλ. 261-0-997280 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997280 end_of_the_skype_highlighting ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

23) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (πρώην Μηχ/λόγων Μηχανικών) τηλ. 261-0-997192 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997192 end_of_the_skype_highlighting ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

24) ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ τηλ. 261-0-997516 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997516 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : »Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον»στις εξής κατευθύνσεις: α. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία β. Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία γ Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχημεία δ. Γεωλογία Χρήσεων Γης ε) Ορυκτές Πρώτες Ύλες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Γεωλογία

25) ΓΕΝΙΚΟ τηλ. 261-0-997544 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997544 end_of_the_skype_highlighting ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στις »Εφαρμοσμένες Μαθηματικές και Φυσικές Επιστήμες» με δύο κατευθύνσεις: α. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες β. Εφαρμοσμένες Φυσικές Επιστήμες

26) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τηλ. 261-0-996327 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-996327 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (M.B.A.)» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις»Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων»

27) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ τηλ. 261-0-996358 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-996358 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Επιστήμη των Υλικών» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην »Επιστήμη των Υλικών»

28) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ. 261-0-996270 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-996270 end_of_the_skype_highlighting, 996650 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Οικονομική Επιστήμη» με κατευθύνσεις: 1. Εφαρμοσμένη Οικονομική (ΕΦΟ) 2. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική και Marketing (MPK) 3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση (ΧΑΔ) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις παραπάνω κατευθύνσεις

29) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ τηλ. 261-0-997672 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997672 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στα εξής πεδία:α. Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση β. Ψυχολογία στην Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή γ. Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση δ. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

30)ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 261-0-997628 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-997628 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής στις εξής κατευθύνσεις: 1. Δια βίου Εκπαίδευση:Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 2 Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυσλεξία 3. Ιστορία Εκπαίδευσης και Μουσειοπαιδαγωγική 4. Φιλοσοφία της Παιδείας 5. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας 6. Ανάπτυξη και Συμβουλευτική της Σταδιοδρομίας 7. Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων παιδιών 8. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική: i)Διδασκαλία Γλώσσας και Γραμματισμού και ii)Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) στις Επιστήμες της Αγωγής

31) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 261-0-996195 begin_of_the_skype_highlighting 261-0-996195 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα» στις εξής κατευθύνσεις : 1. Κλασσικών Σπουδών 2. Νεοελληνικής Φιλολογίας 3. Γλωσσολογίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

32) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ τηλ.261-0-997155 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στη Φιλοσοφία στις ακόλουθες κατευθύνσεις : α. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία β. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική Β.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) στη Φιλοσοφία

33) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 261-0- 997210 begin_of_the_skype_highlighting 261-0- 997210 end_of_the_skype_highlighting, 996156 Α. ΜΔΕ στο »Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

34) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ.2610-996357 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο γνωστικό αντικείμενο »Αστικός Σχεδιασμός και οι Μετασχηματισμοί της Πόλης» ΚΟΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 1. Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης της Ισπανίας τηλ.2610-991822,991040


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τηλ. 2651-0-07190 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07190 end_of_the_skype_highlighting ,1 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α. Μαθηματικά (Ανάλυση -Άλγεβρα -Γεωμετρία) β. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα γ. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική δ. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική ε. Μαθηματικά για την Εκπαίδευση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) στα Μαθηματικά

2) ΧΗΜΕΙΑΣ τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς: 1. Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες με κατευθύνσεις: α. Κλινική Βιοχημεία και Ανοσοχημεία – Μικροβιακή Βιοτεχνολογία β. Χημική, Περιβαλλοντική και Υπολογιστική Τεχνολογία – Προσομοίωση γ. Χημεία Νέων Υλικών – Πολυμερή δ. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ε. Αναλυτικές Τεχνικές Χημείας και Εφαρμογές 2. Νέες Τεχνολογίες Χημικής Εκπαίδευσης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Χημεία

3) ΧΗΜΕΙΑΣ (διαπαν/μιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας και Χημικών Μηχ/κών του Α.Π.Θ.και Χημείας του Παν/μίου Πάτρας) τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Βιοανόργανη Χημεία» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στη Χημεία

4) ΧΗΜΕΙΑΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Παν/μίου Ιωαννίνων και σε σύμπραξη με τα Τμήματα Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ιχθυοκομίας – Αλιείας της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου) τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες» στις εξής επιμέρους εξειδικεύσεις: 1. Περιβαλλοντική Αγροχημεία 2. Βιολογικές Καλλιέργειες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα αυτών των Τμημάτων Χημείας και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

5) ΧΗΜΕΙΑΣ (σε σύμπραξη με τα Τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων και το Τμήμα Διατροφής του ΤΕΙ Θεσ/νίκης καθως και με το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας) τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» με τις εξής τέσσερις ειδικεύσεις: 1. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων 2. Διατροφή 3. Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής Τροφίμων 4. Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

6) ΧΗΜΕΙΑΣ (σε σύμπραξη με το Τμήμα Οχημάτων του ΤΕΙ Θεσ/νίκης) τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο :’Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες’ Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα αυτών του Τμήματος Χημείας και του Τμήματος που συμπράττει

7) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07201 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07201 end_of_the_skype_highlighting, 07182 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ σε κατευθύνσεις που αφορούν τους κλάδους Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας: α. Ιατρών β. Ψυχολόγων γ. Νοσηλευτών δ. Κοινωνικών Λειτουργών ε. Εργοθεραπευτών στ. Κοινωνιολόγων ζ. Εκπαιδευτικών η. Λοιπών ειδικοτήτων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Κοινωνική Ψυχιατρική

8) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζόμενο με το Τμήμα Χημείας) τηλ. 2651-0-07201 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07201 end_of_the_skype_highlighting, 07182 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα της »Βιοτεχνολογίας» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη »Βιοτεχνολογία»

9) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) τηλ. 2651-0-07201 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07201 end_of_the_skype_highlighting, 07182 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Νοσηλευτική Παθολογία» στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α. στη Νοσηλευτική Φροντίδα προ, κατά και μετά την ενδοσκόπηση β. στη Νοσηλευτική Φροντίδα ηπατοπαθούς ασθενούς γ. στη Νοσηλευτική Φροντίδα για την αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων και λοιμώξεων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις παραπάνω ειδικεύσεις

10) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (σε συνεργασία (προήλθε από συνδιοργάνωση) με το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) τηλ. 2651-0-07201 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07201 end_of_the_skype_highlighting, 07182 Α. Μ ΔΕ στην Αντιμετώπιση του Πόνου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Αντιμετώπιση του Πόνου

11) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07192 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07192 end_of_the_skype_highlighting, 07193, 07490, 07491 Α. Μ ΔΕ στους τομείς: α) Φυσικής β) Φωτονικής γ) Επιστήμης Υλικών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

12) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07192 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07192 end_of_the_skype_highlighting, 07193, 07490, 07491 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο »Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» ( πρώην Μετεωρολογία και Κλιματολογία) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις »Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» ( πρώην Μετεωρολογία και Κλιματολογία)

13) ΦΥΣΙΚΗΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Χημείας και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων) τηλ. 2651-0-07192 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07192 end_of_the_skype_highlighting, 07193, 07490, 07491 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

14) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07192 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07192 end_of_the_skype_highlighting, 07193, 07490, 07491 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής»

15) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου) τηλ. 2651-0-07192 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07192 end_of_the_skype_highlighting, 07193, 07490, 07491 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις »Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές»

16) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07196 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07196 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : "Πληροφορική" με κατευθύνσεις: 1. Υπολογιστικά Συστήματα 2. Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών 3. Λογισμικό 4. Επιστημονικοί Υπολογισμοί 5. Τεχνολογίες – Εφαρμογές Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

17) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ. 2651-0- 07497 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0- 07497 end_of_the_skype_highlighting,8 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στην »Οικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομική» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Οικονομική Ανάλυση β) Χρηματοοικονομική και Ποσοτικές Μέθοδοι Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ)

18) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (διατμηματικό – διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Βιολογίας του Παν/μίου Πατρών και Βιολογίας του Α.Π.Θ.) τηλ. 2641-0- 09510 begin_of_the_skype_highlighting 2641-0- 09510 end_of_the_skype_highlighting, 09512 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» με κατευθύνσεις: 1. Διατήρηση και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Προστατευόμενων Περιοχών 2. Τεχνολογίες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σχετιζόμενο με την Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

19) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φιλολογίας) τηλ. 2651-0-07232 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07232 end_of_the_skype_highlighting,1 2651-0-07181 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Μεσαιωνικές Σπουδές» : α) Βυζαντινή Ιστορία β) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη γ)Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία δ) Βαλκανική Ιστορία ε) Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία στ) Ελληνοαραβικές Σπουδές Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Φιλοσοφίας

20) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2651-0-07232 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07232 end_of_the_skype_highlighting,1 2651-0-07181 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία – Λαϊκός Πολιτισμός» με δύο κατευθύνσεις: 1. Ιστορία με ειδικεύσεις: 1. Οικονομικοί Μηχανισμοί και Νοοτροπίες στον Ελληνικό Χώρο (15ος – 19ος αι.) 2. Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού και Βαλκανικού Χώρου 3. Ο Ελληνικός 19ος αιώνας: Από την ΄΄Πρωτόγονη Επανάσταση΄΄ στον Αστικό Εκσυγχρονισμό 4. Βαλκανική Ιστορία 5. Ευρωπαϊκή Ιστορία 20ου αι. 6. Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων 7. Ιστορική Δημογραφία του Ελληνικού και Βαλκανικού Χώρου 8. Τουρκολογία 9. Θεωρία, Πηγές και Μεθοδολογία της Επιστήμες του Ανθρώπου 10. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 2. Λαϊκός Πολιτισμός με ειδικεύσεις: 1. Θεωρία και Μεθοδολογία της Σύγχρονης Ελληνικής Λαογραφίας 2. Κοινωνικές και Οικονομικές Δομές της Παραδοσιακής Κοινωνίας 3. Συλλογικές Νοοτροπίες, Λαϊκή Κοσμοθεωρία και Λαϊκή Τέχνη 4. Παράδοση, Συλλογική Μνήμη και Ταυτότητες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ με τις παραπάνω ειδικεύσεις και τις δύο κατευθύνσεις

21)ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με το Τμήμα Χημείας του Παν. Ιωαννίνων σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Φυσικής – Χημείας-Τεχνολογίας Υλικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) τηλ.2651-0-07109 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη : »Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών » Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στη ‘Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών»

22) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2651-0-07476 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07476 end_of_the_skype_highlighting, 07179 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη: α) Κλασσική Φιλολογία β) Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία γ) Γλωσσολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

23) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Παιδαγωγικού Δημ. Εκπαίδευσης του Παν. Ιωαννίνων και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης) τηλ. 2651-0-05676 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-05676 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς της Ελληνικής Φιλοσοφίας-Φιλοσοφίας των Επιστημών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

24) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2651-0-05676 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-05676 end_of_the_skype_highlighting Το ΠΜΣ με τίτλο : ΄΄Επιστήμες της Αγωγής΄΄ απονέμει ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην : 1. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 2. Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο 3. Συγκριτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 4. Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

25) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας) τηλ. 2651-0-05676 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-05676 end_of_the_skype_highlighting Το ΠΜΣ με τίτλο : »Δυσλεξία: Επικοινωνία σε Πολυγλωσσσικό Περιβάλλον και Χρήση Της Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της» απονέμει ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατευθύνσεις: α. Δυσλεξία και Επικοινωνία σε Πολυγλωσσικό Περιβάλλον β. Δυσλεξία και Χρήση Της Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

26) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 2651-0-07454 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07454 end_of_the_skype_highlighting, 5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Επιστήμες της Αγωγής σε συγκεκριμένο τομέα (κατεύθυνση) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε συγκεκριμένο τομέα (κατεύθυνση)

27) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (σε σύμπραξη με το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου) τηλ. 2651-0-07454 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07454 end_of_the_skype_highlighting, 5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Επιστήμες της Αγωγής με ειδίκευση: »Λογοθεραπεία Αντιμετώπιση Προβλημάτων Προφορικού και Γραπτού Λόγου (Μαθησιακές Δυσκολίες)» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην ίδια ειδίκευση

28) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ?ΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) τηλ. 2641-0-09543 begin_of_the_skype_highlighting 2641-0-09543 end_of_the_skype_highlighting Α. Μ ΔΕ στην "MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων με τις εξής κατευθύνσεις : α)Μarketing – Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management) β)Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

29) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ?ΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Ιατρικής του Παν/μίου Ιωαννίνων) τηλ. 2641-0-09543 begin_of_the_skype_highlighting 2641-0-09543 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στην »Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας»

30) ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ τηλ. 2651-0-07274 begin_of_the_skype_highlighting 2651-0-07274 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις κατευθύνσεις : α)Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης β)Ιστορία /Θεωρία της Τέχνης – Επιμέλεια Εκθέσεων γ)Πολυμέσα (3D-Animation,Video, Κινηματογράφος, Ψηφιακή Γραφιστική) και δ) Εικαστικές Τέχνες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

1) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ-ΣΜΟΥ (διαπανεπιστημιακό – διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) τηλ. 2531-0-39633 begin_of_the_skype_highlighting 2531-0-39633 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Φυσικής Αγωγής στην : » Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» με τις εξής κατευθύνσεις: α) Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης β) Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση γ) Πρόληψη – Παρέμβαση Αποκατάσταση δ) Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή ε) Διοργάνωση Δρώμενων Κοινωνικής Προσφοράς και Θεαμάτων στ) Ελληνικοί και Διεθνείς Χοροί Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Φυσική Αγωγή

2) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ τηλ. 2541-0-79016 begin_of_the_skype_highlighting 2541-0-79016 end_of_the_skype_highlighting Α. Μ ΔΕ : 1. Μ.Δ.Ε. Μηχανικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών της τομείς: Ι. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής ΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών ΙΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών. 2. Μ.Δ.Ε. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών της τομείς: Ι. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής ΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών ΙΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

3) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος) τηλ. 2541-0-79611 begin_of_the_skype_highlighting 2541-0-79611 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα: »Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» με κατευθύνσεις: 1. Δομικά Έργα με έμφαση στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό 2. Τεχνολογία Σκυροδέματος και Επισκευές Δομικών Έργων 3. Σχεδιασμός Δομικών Έργων και Περιβάλλον Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

4) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος) τηλ. 2541-0-79619 begin_of_the_skype_highlighting 2541-0-79619 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην "Υδραυλική Μηχανική" με κατευθύνσεις: 1. Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον 2. Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 3. Παράκτια και Λιμενικά Έργα 4. Υδροπληροφορική 5. Υδροενεργειακή Μηχανική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 1.Δ.Δ.Μηχ/κού του Τμήματος Πολιτικών Μηχ/κών για την κατηγορία 1 των εισαγομένων φοτητών και 2.Δ.Δ.του Τμήματος Πολιτικών Μηχ/κών για όλες τις άλλες κατηγορίες εισαγομένων φοιτητών

5) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό – διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας) τηλ. 2541-0-79619 begin_of_the_skype_highlighting 2541-0-79619 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων» με κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2. Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών 3.Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων

6)ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τηλ.2541-0-79101&9 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) στην "Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη" (Environmental Engineering and Science) στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1.Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Αντιρρυπαντική Τεχνολογία 2.Διαχείριση Αποβλήτων και Υδατικών Πόρων 3.Ενεργειακός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

7) ΝΟΜΙΚΗΣ τηλ. 2531-0-24565 begin_of_the_skype_highlighting 2531-0-24565 end_of_the_skype_highlighting, 25206 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς: 1.Ιδιωτικού Δικαίου 2. Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου 3. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών 4. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης 5. Διεθνών Σπουδών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

8) ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας) τηλ. 2531-0-24565 begin_of_the_skype_highlighting 2531-0-24565 end_of_the_skype_highlighting, 25206 Α. ΜΔΕ στις Σπουδές Νοτιανατολικής Ευρώπης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

9) IATΡΙΚΗΣ τηλ. 2551-0-30921 begin_of_the_skype_highlighting 2551-0-30921 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

10) IATΡΙΚΗΣ (σε σύμπραξη με τα Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής Α’ της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας) τηλ. 2551-0-30921 begin_of_the_skype_highlighting 2551-0-30921 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα "Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας" Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

11) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Παν/μίου Κρήτης) τηλ. 2551-0-30921 begin_of_the_skype_highlighting 2551-0-30921 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΔΕ στην Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

12) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 2551-0-30921 begin_of_the_skype_highlighting 2551-0-30921 end_of_the_skype_highlighting Α.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο "Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Ενδοουρολογία" Β.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

13) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 2551-0-30921 begin_of_the_skype_highlighting 2551-0-30921 end_of_the_skype_highlighting Α.Μ ΔΕ στην Κοινωνική Ψυχιατρική

14) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 2551-0-30011 begin_of_the_skype_highlighting 2551-0-30011 end_of_the_skype_highlighting Α. Μ ΔΕ στις »Επιστήμες της Αγωγής» με κατευθύνσεις: 1. Σχολική Παιδαγωγική και Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή) 2. Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες 3. Γλώσσα και Πολιτισμός: Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στις παραπάνω κατευθύνσεις

15) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (διατμηματικό διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου) τηλ. 2551-0-39623 begin_of_the_skype_highlighting 2551-0-39623 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Παιδαγωγού στην »Κοινωνικο-Πολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών» στις κατευθύνσεις: – Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση – Ενισχυτική Προσχολική Εκπαίδευση

16)ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τηλ.2531-0-39823-4 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις "Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις" Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο

17)ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ τηλ. 2531-0-39413 begin_of_the_skype_highlighting 2531-0-39413 end_of_the_skype_highlighting ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : ‘Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο’ (Master of Arts in Black Sea Studies )

18) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2531-0-39903 begin_of_the_skype_highlighting 2531-0-39903 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις ακόλουθες κατευθύνσεις : Ι. Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας με ειδικεύσεις : α. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας β Λατινικής Φιλολογίας γ. Παπυρολογίας ΙΙ. Κατεύθυνση Μεσαιωνικής – Νεοελληνικής Φιλολογίας(ΜΝΕΣ) με ειδικεύσεις: α. Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας β. Νεοελληνικής Φιλολογίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις ίδιες κατευθύνσεις

19) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ τηλ. 2531-0-39409 begin_of_the_skype_highlighting 2531-0-39409 end_of_the_skype_highlighting,39412 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στην "Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία" στις ακόλουθες κατευθύνσεις : 1. Κοινωνική Πολιτική- Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων 2. Κοινωνική Εργασία με παιδιά και οικογένειες

20)ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τηλ.2552-0-28570, 2552-0-28574 begin_of_the_skype_highlighting 2552-0-28574 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) στα "Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία" Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.) στα "Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία"

21)ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ τηλ. 25520-0-28571 25520-0-28474 Α. Μ.Δ.Ε. στην » Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων » με τέσσερις κατευθύνσεις Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.) στη Δασολογία και τη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

1) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΜΣ στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας(Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.)) τηλ. 2831-0-77337 begin_of_the_skype_highlighting 2831-0-77337 end_of_the_skype_highlighting, 77372-3 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Τουρκολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Τουρκολογία

2) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0-77337 begin_of_the_skype_highlighting 2831-0-77337 end_of_the_skype_highlighting, 77372-3 Α. ΜΔΕ με τίτλο: »Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος : Ιστορία και Αρχαιολογία» στους τομείς : α) Αρχαίας Ιστορίας β) Κλασικής Αρχαιολογίας γ) Προϊστορικής Αρχαιολογίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ α) στην Αρχαία Ιστορία β) στην Κλασική Αρχαιολογία γ) στην Προϊστορική Αρχαιολογία

3) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΜΣ της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών) τηλ. 2831-0-77337 begin_of_the_skype_highlighting 2831-0-77337 end_of_the_skype_highlighting, 77372-3 Α. ΜΔΕ στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

4) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0-77337 begin_of_the_skype_highlighting 2831-0-77337 end_of_the_skype_highlighting, 77372-3 Α. ΜΔΕ στην Ιστορία της Τέχνης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

5) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Φιλολογίας και Φυσικής) τηλ. 2831-0-77337 begin_of_the_skype_highlighting 2831-0-77337 end_of_the_skype_highlighting, 77372-3 Α.ΜΔΕ στη Βυζαντινή Ιστορία ή Φιλολογία ή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

6) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0-77306 begin_of_the_skype_highlighting 2831-0-77306 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΔΕ στις εξής κατευθύνσεις : 1. Κλασική Φιλολογία 2. Βυζαντινή Φιλολογία 3. Νεοελληνική Φιλολογία 4. Γλωσσολογία 5. Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) Φιλολογίας

7) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) τηλ. 2831-0-77650-1 Α.ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής στις εξής κατευθύνσεις και ειδικεύσεις : 1. Παιδαγωγική και Διδακτική στην Προσχολική Εκπαίδευση με επιμέρους ειδικεύσεις :α) Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση β) Γλώσσα και Γραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση 2. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση με επιμέρους ειδικεύσεις : α)Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις β)Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

8) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 2831-0-77594 begin_of_the_skype_highlighting 2831-0-77594 end_of_the_skype_highlighting, 77606 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Επιστήμες της Αγωγής Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στις Επιστήμες της Αγωγής

9) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (διατμηματικό – διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων) τηλ. 2831-0-77215-6 Α. ΜΔΕ με τίτλο Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία στους τομείς: 1. Αρχαία & Βυζαντινή Φιλοσοφία, Γνώση και Αξίες 2. Φιλοσοφία και Νεωτερικότητα: Επιστήμη και Κοινωνία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

10) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Κρήτης) τηλ. 2831-0-77215-6 Α. ΜΔΕ στη »Βιοηθική» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη »Βιοηθική»

11) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 2831-0-77215-6 Α. ΜΔΕ με τίτλο "Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη" με τις εξής κατευθύνσεις: i) Πολιτισμικές Σπουδές με έμφαση στη νεότητα και την ποιότητα ζωής ii) Αναπτυξιακή Ψυχολογία με έμφαση στη νεότητα και την ανάπτυξη κατά την εφηβεία iii) Επιστήμες της Εκπαίδευσης με έμφαση της εκπαιδευτικές πολιτικές και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση iv) Τέχνη και ανθρώπινη δημιουργικότητα στην πολιτισμική διαδικασία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.)

12) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 2831-0-77215-6 Α. ΜΔΕ με τίτλο "Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική" στις εξής κατευθύνσεις: i) Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική ii) Διδασκαλία και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

13) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0-77528-9 Α.ΜΔΕ με κατευθύνσεις: 1. στην Ψυχολογία της Υγείας (M.Sc. in Health Psychology) 2. στη Σχολική Ψυχολογία (M.Sc. in School Psychology) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

14) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0- 77465 begin_of_the_skype_highlighting 2831-0- 77465 end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατευθύνσεις: – Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή -Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Κοινωνιολογία

15) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 281-0-394501 begin_of_the_skype_highlighting 281-0-394501 end_of_the_skype_highlighting, 394620 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Νευροεπιστήμες

16) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 281-0-394501 begin_of_the_skype_highlighting 281-0-394501 end_of_the_skype_highlighting, 394620 Α. ΜΔΕ στη »Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

17) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 281-0-394501 begin_of_the_skype_highlighting 281-0-394501 end_of_the_skype_highlighting, 394620 Α. ΜΔΕ στη »Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» με τίτλους: α) ΜΔΕ στη Δημόσια Υγεία β) ΜΔΕ στη Διοίκηση Υπ. Υγείας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

18) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 281-0-394501 begin_of_the_skype_highlighting 281-0-394501 end_of_the_skype_highlighting, 394620 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Γενική / Οικογενειακή Ιατρική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

19) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Παν/μίου Κρήτης, Νοσηλευτικής και Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α.)τηλ. 281-0-394501 begin_of_the_skype_highlighting 281-0-394501 end_of_the_skype_highlighting, 394620 Α. ΜΔΕ με τίτλο: »Εγκέφαλος και Νους» στις Επιστήμες Εγκέφαλου και Νου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Επιστήμες Εγκέφαλου και Νου

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: