Αρχική > εκπαιδευτικός > Tα μυστικά για έξοδο στη σύνταξη

Tα μυστικά για έξοδο στη σύνταξη

 

Tα μυστικά για έξοδο στη σύνταξηΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ,

ΕΘΝΟΣ, 21.7.2011


Μαζική φυγή δασκάλων και καθηγητών από τα σχολεία –

τα όρια συνταξιοδότησης και οι υπηρεσίες που αναγνωρίζονται

 

Σφοδρό κύμα αιτήσεων συνταξιοδότησης δασκάλων, καθηγητών και νηπιαγωγών θα αντιμετωπίσει και φέτος το υπουργείο Παιδείας. Στα μέσα Αυγούστου θα γίνει γνωστός ο αριθμός των σχετικών αιτήσεων, αλλά, όπως δείχνουν τα πράγματα, οι εκπαιδευτικοί που θα θελήσουν να συνταξιοδοτηθούν μπορεί να ξεπεράσουν και τους 12.000.

Επειδή το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για το συγκεκριμένο θέμα είναι τεράστιο, σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα αφιέρωμα στις αναγνωριζόμενες υπηρεσίες και τα όρια συνταξιοδότησης δασκάλων και καθηγητών. Για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010, δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους ούτε ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, όποτε κι αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία, ακόμα και μετά το 2015 που αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης.

Για τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την ψήφιση του νέου νόμου 3685/2010. Για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι επιπλέον "ειδικές" προϋποθέσεις που προέβλεπε ο νόμος 3075/2002, δηλ. 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών για όσους έχουν διοριστεί μέχρι 31-12-82 και 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών για όσους έχουν διοριστεί/ασφαλιστεί μετά την 1-1-83, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) μέχρι 31-12-2010, ενώ παύουν να ισχύουν για τα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011. Οι παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από τον ειδικό συνεργάτη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Γιάννη Μπαλάγκα.

Αναγνώριση χρόνου σπουδών
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.3865/2010 για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά, θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνου πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές, σύμφωνα με τον οργανισμό ή τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της κάθε σχολής. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους υπαλλήλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011 και αφορά παλιούς και νέους ασφαλισμένους, με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει 12ετή υπηρεσία όχι κατ’ ανάγκη δημόσια.

Ο χρόνος αυτός, αν αναγνωριστεί, λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης, πάντα όμως γι’ αυτούς που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1-1-2011. Χρήση αυτής της διάταξης δεν μπορούν να κάνουν όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010.

Υπάλληλος που διαθέτει περισσότερα του ενός πτυχία, μπορεί να αναγνωρίσει τον χρόνο σπουδών του πτυχίου που χρησιμοποίησε για να διοριστεί ή να μεταταγεί ή να ενταχθεί στη θέση που κατέχει. π.χ. εκπαιδευτικός με πτυχίο Νομικής που έδωσε κατατακτήριες εξετάσεις για να μπει στην Παιδαγωγική Ακαδημία μπορεί να αναγνωρίσει τον χρόνο σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου της Νομικής. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία, όπου η φοίτηση ήταν διετής και στη συνέχεια προέβη σε εξομοίωση του πτυχίου του στα Παιδαγωγικά τμήματα ή έκανε διετή μετεκπαίδευση, μπορεί να αναγνωρίσει ως έτη σπουδών μόνο τα δύο χρόνια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Χρόνος σπουδών που συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως συντάξιμος, γιατί τότε θα υπάρχει για τον ίδιο χρόνο παράλληλη ασφάλιση. Μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει εκείνο το χρονικό διάστημα που δεν συμπίπτει με άλλο χρόνο ασφάλισης.

Μητέρες
Αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών

Για πρώτη φορά στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου θεσπίζεται η δυνατότητα αναγνώρισης συντάξιμου χρόνου με εξαγορά για κάθε παιδί, που βρίσκεται εν ζωή, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 6 του Ν.2865/2010. Ο χρόνος αυτός ανέρχεται σε 1 έτος για το πρώτο παιδί, σε 2 επιπλέον έτη για το δεύτερο παιδί και σε 2 έτη για το τρίτο παιδί. Συνολικά μέχρι 5 έτη για όσους έχουν από 3 και άνω παιδιά.

Είναι προφανές ότι ο ανωτέρω πλασματικός χρόνος παιδιών που μπορεί να αναγνωριστεί ως συντάξιμος, είναι επιπλέον των 4, 5, 6, 7 ετών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011, 2012 κ.λπ., αφού ο νομοθέτης τον αναφέρει σε ξεχωριστό άρθρο. Ο χρόνος αυτός που αναφέρεται ως "πλασματικός" χρησιμεύει και για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για προσαύξηση της σύνταξης και αφορά παλιούς και νέους ασφαλισμένους, με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει 15ετή πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως δημόσια υπηρεσία νοείται η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ (στην Ελλάδα ή σε χώρα-μέλος της ΕΕ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου).

Ο πλασματικός χρόνος των παιδιών αντιμετωπίζεται συνταξιοδοτικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται και για τους άνδρες υπαλλήλους ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, όπως δηλ. οι άνδρες με 23 χρόνια υπηρεσίας στις 31-12-2010 και 2 χρόνια στρατιωτικής θητείας θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, άρα και μία γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών που το ένα τουλάχιστον είναι ανήλικο, αν στις 31-12-2010 είχε 22 χρόνια υπηρεσίας, αναγνωρίζοντας 3 πλασματικά έτη παιδιών, θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010. Ο υπάλληλος μπορεί να αναγνωρίσει από τον πλασματικό χρόνο και μέρος του συνολικού χρόνου που δικαιούται δηλ. μήνες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν παίρνει και μισθολογική προαγωγή, όποιος αναγνωρίζει αυτό τον χρόνο. Αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών δεν μπορούν να κάνουν όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010. Το δικαίωμα αναγνώρισης αυτού του χρόνου μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.

Το ποσό της εισφοράς της εξαγοράς για αναγνώριση όλων των ανωτέρω χρόνων (σπουδών, άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού ηλικίας μέχρι 6 ετών, εκπαιδευτικής άδειας, στρατιωτικής θητείας, πλασματικού χρόνου παιδιών) προκύπτει από τη σχέση:

Συντάξιμες αποδοχές χ 6,67% χ μήνες που θα εξαγοραστούν

Οι συντάξιμες αποδοχές περιλαμβάνουν βασικό μισθό +140,80 € και το επίδομα θέσης ευθύνης για όσους ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το κόστος εξαγοράς (με σημερινούς βασικούς μισθούς) ενός εκπαιδευτικού, παλιού ασφαλισμένου, Π.Ε. κατηγορίας.

Δεν συμπεριλαμβάνεται στις ασφαλιστέες αποδοχές το επίδομα θέσης ευθύνης, που είναι για τους Διευθυντές Δημ. Σχολ. και Γυμνασίων 93,10 €, Υποδ/ντές 56,67 €, Δ/ντές Λυκείων 105,25 €, Προϊστάμενοι Γραφείων 109,30 €, Δ/ντές Εκπ/σης & Σχολ. Σύμβ.141,68 €, Προϊστ.Νηπ. και 1/θ,2/θ,3/θ Δημ. Σχολ. 28,34 €. Οι νέοι ασφαλισμένοι στη θέση του βασικού μισθού θα υπολογίσουν το σύνολο των αποδοχών τους πλην κινήτρου απόδοσης.

Η αίτηση από τον υπάλληλο μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ακόμα και κατά τη συνταξιοδότηση, αφού δεν προβλέπεται υποβολή της εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Υπάλληλος που στις 31-12-2011 έχει συνολική υπηρεσία 24 χρόνια και έχει ανήλικο παιδί, η εξαγορά 1 έτους είτε πλασματικού παιδιού είτε σπουδών, όποτε και να γίνει και μετά από 5 χρόνια, θα υπολογιστεί ότι θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011. Η μόνη διαφορά είναι ότι το κόστος εξαγοράς, όταν γίνει νωρίς, θα είναι μικρότερο είτε γιατί τώρα ο υπάλληλος θα έχει μικρό Μ.Κ. είτε γιατί με ένα νέο μισθολόγιο ενδεχομένως ο βασικός μισθός θα είναι μεγαλύτερος, αφού, σύμφωνα με κυβερνητικές εξαγγελίες, θα ενσωματωθούν κάποια επιδόματα και επομένως θα αυξηθεί το κόστος εξαγοράς.

Πάντως η εξαγορά θα πρέπει να γίνεται πάντα με σύνεση, γιατί στην εξαγορά πολλών ετών, όπου δίνεται αυτή η δυνατότητα, όπως στους τρίτεκνους άνδρες, θα πρέπει να γίνεται και η σκέψη πότε ως συνταξιούχος θα κάνει απόσβεση αυτού του ποσού που θα καταβάλει.

ΕΤΗ ΥΠΗΡ. – Μ.Κ. – ΚΟΣΤΟΣ 1 ΜΗΝΟΣ – ΚΟΣΤΟΣ 1 ΕΤΟΥΣ

33-35 / 1 / 120 / 1446

31-32 / 2 / 118 / 1415

29-30 / 3 / 115 / 1380

27-28 / 4 / 112 / 1350

25-26 / 5 / 110 / 1320

24-23 / 6 / 107 / 1284

22-21 / 7 / 104 / 1253

Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας

Για τα πρόσωπα που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010, θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος της εκπαιδευτικής άδειας, που τυχόν έχουν λάβει, μέχρι μία πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.6 του Ν.3408/2005.

Για τα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά, από τον χρόνο της εκπαιδευτικής άδειας που τυχόν έχουν λάβει, μπορεί να αναγνωριστεί ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας δύο ετών, ανεξάρτητα από τον συνολικό χρόνο που διήρκεσε η εκπαιδευτική τους άδεια.

Οι εκπαιδευτικοί, επειδή η εκπαιδευτική τους άδεια ήταν με αποδοχές και επομένως οι συνταξιοδοτικές τους εισφορές καταβάλλονταν κανονικά, δεν χρειάζεται εξαγορά αυτής της άδειας. Όταν αναφερόμαστε σε αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας, αναφερόμαστε σε εκπαιδευτική άδεια χωρίς αποδοχές. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στους εκπαιδευτικούς που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια πέραν της διετίας. Ο χρόνος αυτός είναι κανονική συντάξιμη δημόσια υπηρεσία.

3. Χρόνος άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού

Δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού ηλικίας μέχρι 6 ετών, που είναι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του Δ.Κ. διάρκειας μέχρι 2 ετών.

Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού δεν πρέπει να συγχέεται ούτε με την άδεια μητρότητας που είναι κύησης και λοχείας ούτε με την άδεια των 9 μηνών με αποδοχές, που επέλεξαν κάποιοι αντί του μειωμένου ωραρίου για ανατροφή παιδιού ούτε με τον πλασματικό χρόνο παιδιών που αναφέρεται παρακάτω. Είναι συγκεκριμένη άδεια χωρίς αποδοχές που έλαβαν κάποιοι, προκειμένου να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μέχρι την ηλικία των 6 ετών.

Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί από τις ανωτέρω άδειες (1,2,3) συναθροιζόμενου και του χρόνου της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες είναι:

  • 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011
  • 5 έτη έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012
  • 6 έτη έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013
  • 7 έτη έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1- 2014

Γονείς με ανήλικα παιδιά

Γονείς με ανήλικα παιδιά: (ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-92)

Ως ημερομηνία ενηλικίωσης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνεται το 18ο έτος της ηλικίας. Έτσι, αν ένα παιδί κλείνει τα 18 χρόνια τον μήνα π.χ. Μάρτιο, το παιδί θα θεωρείται ανήλικο μέχρι 30 Δεκεμβρίου, οπότε ο γονέας που συμπληρώνει 25ετία από 1-1 έως 30-12 θα μπορεί να κάνει χρήση της ευεργετικής διάταξης για την ανηλικότητα του παιδιού.

Οι μητέρες με ανήλικα παιδιά αυτής της κατηγορίας, εφόσον συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι 31-12-2010 και είχαν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, όταν συμπληρώσουν την ηλικία των 50 ετών.

Στην 25ετή συντάξιμη υπηρεσία γι’ αυτούς που είναι ασφαλισμένοι από 1-1-83 και μετά, ο ελάχιστος χρόνος δημόσιας υπηρεσίας είναι 5 έτη, επομένως μπορούν να συμπεριλάβουν για τη συμπλήρωση της 25ετίας και χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα. Με τον νέο νόμο άνδρες και γυναίκες της κατηγορίας αυτής, εάν συμπληρώνουν 25ετή συντάξιμη υπηρεσία από 1-1-2011 και κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας έχουν ανήλικο παιδί, η καταβολή της σύνταξης θα είναι δυνατή με τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας, ενώ για όσους συμπληρώνουν την 25ετία το 2012, η καταβολή της σύνταξης θα είναι δυνατή με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας.

Για όσους θα συμπληρώσουν την 25ετία από 1-1-2013 και μετά, σταματά η ευνοϊκότερη μεταχείριση των ανδρών και των γυναικών υπαλλήλων με ανήλικα παιδιά σε σχέση με τους άλλους υπαλλήλους και ορίζεται το 65ο έτος της ηλικίας ως ενιαίο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση.

Παρατηρείται το ασφαλιστικό παράδοξο, ο νεότερος που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011, να μπορεί να φύγει σε ηλικία 52 ετών, ενώ ο παλιότερος που μέχρι 31-12-2010 είχε 25ετή συντάξιμη υπηρεσία και είχε ανήλικο παιδί να συνταξιοδοτείται με τις γενικές διατάξεις: 35 έτη υπηρεσίας και ηλικία 58 ετών ή 37 έτη Χ.Ο.Η ή 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών, αν είναι εκπαιδευτικός.

ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ – ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

2011 – 25 – 52

2012 – 25 – 55

2013 – 25 – 65

Κατηγορίες:εκπαιδευτικός Ετικέτες:
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: